กำลังโหลด......

คลินิกใน ประเทศไทย

สำรวจคลินิกที่ให้บริการใกล้บ้าน หรือเดินทางสะดวก

คลินิกใน กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ครบวงจร ให้บริการตรวจเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมบริการป้องกันการติดเชื้อด้วยยาเพร็พ (PrEP) และเป๊ป (PEP) นอกจากนี้ ยังมีการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ทุกบริการดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการอย่างรวดเร็ว เป็นมิตร และรักษาความลับ ไม่ว่าคุณต้องการตรวจ ป้องกัน หรือรักษา เรามีบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศของคุณในกรุงเทพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัยยิ่งขึ้น

คลินิกใน ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทางเพศและเอชไอวีแบบครบวงจร โดยให้บริการ ตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP รักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส การบริการทั้งหมดดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวดเร็ว เป็นมิตร และรักษาความลับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ป้องกัน หรือรักษา ศูนย์บริการนี้พร้อมตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพทางเพศทุกรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนในจังหวัดชลบุรี

คลินิกใน ระยอง

จังหวัดระยอง มีศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ครอบคลุม ให้บริการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ศูนย์บริการเหล่านี้ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกันเอง และรักษาความลับของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ การป้องกัน หรือการรักษา พร้อมให้บริการที่ตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศ

คลินิกใน นครราชสีมา

นครราชสี มามีศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP รวมถึงการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ศูนย์บริการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตร และรักษาความลับของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ป้องกัน หรือรักษา ศูนย์พร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศ

คลินิกใน อุบลราชธานี

อุบลราชธานี มีบริการที่ครอบคลุมด้านสุขภาพทางเพศและเอชไอวี ประกอบด้วยการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP ตลอดจนการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ศูนย์นี้มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นกันเอง และรักษาความลับของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการตรวจ ป้องกัน หรือรักษา ทางศูนย์พร้อมให้บริการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพทางเพศทุกรูปแบบ

คลินิกใน ขอนแก่น

ขอนแก่น มีศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ให้บริการครอบคลุม ทั้งการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP รวมถึงการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ศูนย์บริการมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นมิตร และรักษาความลับของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ป้องกัน หรือรักษา ศูนย์พร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศ

คลินิกใน อุดรธานี

อุดรธานี มีศูนย์บริการด้านสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ให้บริการอย่างครอบคลุม ทั้งการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเชื้อโดยใช้ยา PrEP และ PEP ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ศูนย์แห่งนี้มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ อัธยาศัยดี และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ การป้องกัน หรือการรักษา ทางศูนย์มีความพร้อมในการให้บริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศ

คลินิกใน เชียงใหม่

เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ทันสมัยและครบวงจร ประกอบด้วยการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP รวมถึงการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ใส่ใจ และรักษาความลับของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าคุณต้องการรับบริการด้านการตรวจ การป้องกัน หรือการรักษา เรามีโซลูชันที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศของคุณ

คลินิกใน พะเยา

ศูนย์สุขภาพทางเพศและเอชไอวี ในจังหวัดพะเยา มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพทางเพศที่ครบวงจรแก่ทุกท่าน ไม่ว่าคุณต้องการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันการติดเชื้อด้วยยา PrEP และ PEP หรือรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา และดูแลอย่างมืออาชีพ

คลินิกใน เชียงราย

ศูนย์เอชไอวีและสุขภาพทางเพศ จังหวัดเชียงราย ทุ่มเทให้บริการอย่างครอบคลุมด้านสุขภาพทางเพศสำหรับทุกคน ไม่ว่าท่านจะประสงค์ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี ใช้ยา PrEP และ PEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หรือรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวี เรามีแพทย์ผู้ชำนาญการพร้อมให้การดูแลอย่างเชี่ยวชาญและให้คำแนะนำ

คลินิกใน นครสวรรค์

ศูนย์สุขภาพทางเพศและเอชไอวี ในจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งมั่นบริการครอบคลุมด้านสุขอนามัยทางเพศแก่ทุกท่าน ไม่ว่าคุณต้องการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี ป้องกันการติดเชื้อด้วย PrEP และ PEP หรือรับยาต้านไวรัสสำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวี ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาและการดูแลอย่างมืออาชีพ

คลินิกใน พิษณุโลก

ที่ศูนย์สุขภาพทางเพศและเอชไอวี ในจังหวัดพิษณุโลก เรามุ่งมั่นบริการครอบคลุมด้านสุขอนามัยทางเพศแก่ทุกท่าน คุณสามารถรับบริการคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี ป้องกันการติดเชื้อด้วย PrEP และ PEP หรือรับยาต้านไวรัสสำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวี ไม่ว่าคุณต้องการบริการใด เราพร้อมดูแลคุณอย่างครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คลินิกใน นครปฐม

ศูนย์สุขภาพทางเพศและเอชไอวี นครปฐม พร้อมให้บริการแบบองค์รวมแก่ทุกท่าน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรามีบริการครอบคลุมตั้งแต่การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี การป้องกันการติดเชื้อด้วย PrEP และ PEP ไปจนถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับผู้มีเชื้อ ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร เรายินดีให้การดูแลอย่างครบวงจร และเป็นมืออาชีพ

คลินิกใน ภูเก็ต

ศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีครบวงจร ในภูเก็ต นำเสนอบริการทันสมัยครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ไปจนถึงการป้องกันด้วย PrEP และ PEP รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรามุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตร และเคร่งครัดในการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร เราพร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพทางเพศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคุณ

คลินิกใน สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี มีศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและเอชไอวีที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย บริการป้องกันด้วย PrEP และ PEP ตลอดจนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อ เรามุ่งมั่นให้บริการที่รวดเร็ว เป็นมิตร และเคร่งครัดในการรักษาความลับของผู้ใช้บริการ

คลินิกใน สงขลา

ในจังหวัดสงขลา มีการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและเอชไอวีอย่างครบวงจร บริการประกอบด้วยการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยวิธีทันสมัย การป้องกันการติดเชื้อด้วย PrEP และ PEP รวมถึงการรักษาผู้ติดเชื้อด้วยยาต้านไวรัส ศูนย์บริการมุ่งเน้นความรวดเร็ว ความเป็นมิตร และการรักษาความลับของผู้รับบริการอย่างเคร่งครัด

การตรวจเอชไอวี

รับผิดชอบและวางแผนชีวิตของคุณตอนนี้

หากคุณมีความเสี่ยง การตรวจเลือดทุกๆ 3-6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะคุณสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตได้