กำลังโหลด......

คลินิกนิรนาม

104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียด

จากการดำเนินงานของ โครงการโรคเอดส์ มาอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภากาชาดไทย จึงมีมติให้ปรับสถานะของ “โครงการ” เดิมเป็นงานเฉพาะกิจขึ้นเป็น “ศูนย์” ซึ่งเป็นสถานภาพที่ถาวรเรียกว่า “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2541

พัฒนาองค์ความรู้กระบวนวิธีและบริการที่เกี่ยวกับเอดส์ ทั้งด้านการแพทย์และสังคม ซึ่งเหมาะสมจำเป็นสำหรับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทย โดยอาศัยขบวนการวิจัย และโครงการนำร่องที่กระทำอย่างเป็นระบบ

เป็นที่ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของประเทศและประเทศในภูมิภาคร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากเอดส์

ตอบกลับไว ไม่ปล่อยให้รอนาน ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ตรวจด้วยบริการที่รวดเร็ว

Highlights

  • ตรวจเอชไอวี
  • ตรวจโรคติดต่อทางเพศ
  • เพร็พ
  • เป๊ป
  • ฉีดวัคซีน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่จอดรถ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ห้องตรวจส่วนตัว
ห้องน้ำ
เครื่องปรับอากาศ
ตรวจเอชไอวีฟรี
ถุงยางอนามัยฟรี
เจลหล่อลื่นฟรี
ชุดตรวจเอชไอวีฟรี
น้ำดื่มฟรี
สมาร์ททีวี
ชุดอุปกรณ์เข็มสะอาด

บริการของคลินิก

ตรวจเอชไอวี

บริการตรวจคัดกรองเอชไวอี

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 30 นาที

เพร็พ

บริการจ่ายยาเพร็พ

ยาต้านไวรัสเอชไอวี ก่อน สัมผัสเชื้อ

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 30 นาที

เป๊ป

ให้บริการยา เป๊ป ยาต้านไวรัส หลัง สัมผัสเชื้อเอชไอวี

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 20 นาที

ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน CD4

ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน CD4

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 20 นาที

ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส Viral load

ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส Viral load

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 20 นาที

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 30 นาที

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Clock 20 นาที
4.00

พิเศษ

1 รีวิว
คะแนนการบริการ 4.00

เจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นานครับ

6 เดือนที่แล้ว

104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กดดูแผนที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 251 6711-5 อีเมล aids@trcarc.org
form.field.url https://th.trcarc.org/

ขณะนี้เปิดให้บริการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30
เสาร์ ปิดให้บริการ
อาทิตย์ ปิดให้บริการ